Μεθοδολογία

You are here:

Μεθοδολογία

Διδάσκεσαι να μιλάς την ξένη γλώσσα…

Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ Όπως θα διαπιστώσατε οι ώρες μαθήματος ανά εβδομάδα σε κάθε τάξη είναι σχεδόν διπλάσιες από τη μεγάλη πλειοψηφία των άλλων σχολείων. Οι αρκετές ώρες διδασκαλίας δεν προέκυψαν τυχαία, σχεδιάστηκαν και υπολογίστηκαν με βάση την παγκόσμια αλήθεια ότι: ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ ΤΙΠΟΤΑ ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΕΞΑΣΚΕΙΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΒΙΩΝΕΙΣ. Ειδικά στην…

Βιωματική Επικοινωνιακή Προσέγγιση

kelesidis-edu1

Η Βιωματική Επικοινωνιακή Προσέγγιση (Experiential Communicative Approach – ECA) είναι η μέθοδος που ακολουθούμε στη διδασκαλία της γλώσσας. Ο σπουδαστής εκτίθεται στην καθημερινά ομιλούμενη γλώσσα διαβάζοντας και ακούγοντάς την, του εξηγείται η λειτουργία του νέου συντακτικού-γραμματικού φαινομένου (Structural Item) μέσα στο λόγο, με μορφή σημειώσεων και παραδειγμάτων, του δίνεται να καταλάβει τί νόημα παράγει και πώς χρησιμοποιείται…